Adatkezelési tájékoztató

Az Éberhardt Ház Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében.

1. Kik vagyunk?

A Társaságunk neve Éberhardt Ház Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaságunk székhelye 1223 Budapest Szabadkai utca 20-22.
A Társaságunk honlapja eberhardthaz.hu
Postacímünk 1223 Budapest Szabadkai utca 20-22.
E-mail címünk info@eberhardthaz.hu
Adószámunk 12228753-2-43
Cégjegyzékszámunk 01 09 569670

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve DENINET Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Tárhelyszolgáltató honlapja www.deninet.hu
Tárhelyszolgáltató email címe info@deninet.hu

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti.

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

3. Mit kell tudni a hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes email címét marketing célokra felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezeljük és az Ön részére  tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk,  hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását  a hírlevél tekintetében megadhatja illetve azt ingyenesen és bármikor visszavonhatja

4. Mit kell tudni a kapcsolatfelvételi űrlapunkról?

Az Éberhardt Ház Kft-hez fordulhat úgy, hogy e-mailt küld az infohu(kukac)eberhardthaz.hu e-mail címre vagy kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot. Az egyes felhasználók által megadott személyes adatokat a kérés megválaszolásához tároljuk. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség rájuk ezekre a célokra, feltéve, hogy ezt nem akadályozzák a törvényes megőrzési követelmények, vagy ha ön kifejezetten beleegyezett a hosszabb tárolásba.

A fentiekben ismertetett adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy válaszolhassunk kérésére (6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) GDPR). Az ön által a kapcsolattartó űrlapon önként megadott további adatok feldolgozása a GDPR érdekkiegyenlítési záradékán alapul (6. cikk (1) bekezdés, 1. mondat, f) GDPR).

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

5. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott adatvédemi jogokról. 

6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

eberhardthaz.hu

weboldalon történik.

Budapest, 2018. május 25.